Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Warsztaty "Dyrektywa IED. Zmiany w projekcie o zmianie ustawy. Prawo ochrony środowiska"

18.10.2012

18 października w Warszawie odbędą się warsztaty pt. "Dyrektywa IED. Zmiany w projekcie o zmianie ustawy. Prawo ochrony środowiska". W czasie spotkania prezentacje pt. "Ochrona gleby w Dyrektywie IED – sposób implementacji do prawa polskiego" wygłosi ekspert z zakresu ochrony środowiska Daniel Chojnacki, Counsel w kancelarii DZP.

Główne zagadnienia, które zostaną zaprezentaowane w czasie warsztatów:

 • Główne kierunki zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy Poś i niektórych innych ustaw wynikające z transpozycji Dyrektywy IED
 • Nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego
 • Wpływ wymagań BAT na kształt pozwoleń zintegrowanych
 • Przykłady wymagań Konkluzji BAT dla wybranych branż
 • Harmonogram prac Biura IPPC – nowe konkluzje, nowe wymagania
 • Mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystywania
 • Ochrona gleby i wód podziemnych
 • Procedury analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych
 • Zmiany przepisów dotyczących dużych obiektów energetycznego spalania(LCP)
 • Omówienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wdrażania nowych przepisów dla dużych obiektów energetycznego spalania(LCP)
 • Omówienie pozostałych zmian w przepisach
 • Plany Komisji Europejskiej – chów i hodowla bydła i drobiu, LCP 1- 49MW, decyzje wykonawcze
 • Przepisy przejściowe - dostosowanie istniejących decyzji do zmienionych przepisów
 • Daty wejścia w życie
 • Obowiązki monitorowania i sprawozdawczości dla prowadzących instalacje wynikające z przepisów dyrektywy IED
 • Zasady monitorowania i raportowania emisji NOX i SO2 w kontekście systemu handlu.

Więcej o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.master-institute.pl

Bądź na bieżąco z DZP