Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Arbitraż a osoby trzecie"

28.11.2012

28 listopada w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. "Arbitraż a osoby trzecie". Na wydarzenie zapraszają Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wraz z Katedrą Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. 

W przededniu konferencji, 27 listopada, w godz. 16.00-19.00 odbędzie się "Seminarium młodych naukowców i praktyków prawa". W seminarium weźmie udział Filip Balcerzak, Junior Associate w naszej kancelarii, który przedstawi temat "Jurysdykcja trybunałów arbitrażowych oparta na traktatach o wspieraniu inwestycji a kwestia rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli najwyższego uprzywilejowania – za i przeciw".

Wszystkie informacje o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora http://sakig.pl

Bądź na bieżąco z DZP