Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Nowa ustawa o odpadach - kluczowe zmiany, nowe obowiązki i sankcje"

23.01.2013

23 stycznia odbędzie się konferencja pt. "Nowa ustawa o odpadach - kluczowe zmiany, nowe obowiązki i sankcje". W czasie spotkania prezentację pt. "Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz utrata statusu odpadów – praktyczne konsekwencje dla podmiotów na rynku" wygłosi Daniel Chojnacki, Cousel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie seminarium:

  • Nowe pojęcia i definicje oraz kluczowe zmiany w ustawie o odpadach – kogo dotyczą?
  • Rejestry i decyzje z zakresu gospodarki odpadami
  • Nowa hierarchia sposobów postępowania z odpadami
  • Utrata statusu odpadu według nowych przepisów
  • Wpływ nowych przepisów na sektor gospodarki odpadami komunalnymi
  • Prowadzenie odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach i urządzeniach oraz poza nimi
  • Ewidencja odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby według nowej ustawy

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.hallmarkevents.pl

Bądź na bieżąco z DZP