Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Jak ograniczyć ryzyko roszczeń pacjentów"

18.09.2013

18 września w Hotel Villa Holiday Park w Warszawie odbędzie sie konferencja pt. "Jak ograniczyć ryzyko roszczeń pacjentów". W spotkaniu wezmą udział specjaliści z Praktyki Life Sciences - dr Tomasz Karaś i Piotr Najbuk, którzy przedstawią temat "Odpowiedzialność karna, cywilna za błąd medyczny; przesłanki błędu i jego rodzaje. Odpowiedzialność cywilna podmiotu leczniczego oraz personelu medycznego (pielęgniarki, położnej, lekarza)".

Zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie spotkania:

 • Prawa pacjenta w świetle nowelizacji ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
 • Roszczenia w razie naruszenia Prawa pacjenta
 • Odpowiedzialność karna, cywilna za błąd medyczny; przesłanki błędu i jego rodzaje  
 • Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej personelu medycznego
 • Odpowiedzialność cywilna zakładu podmiotu leczniczego
 • Ochrona ubezpieczeniowa w zawodzie lekarza  
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
 • Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych  
 • Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia przed sądami powszechnymi  
 • Najczęstsze przypadki błędów popełnianych w praktyce oraz najczęstsze przyczyny roszczeń pacjentów – przegląd orzecznictwa   
 • Poszczególne przypadki odpowiedzialności lekarza
 • Prawo Pacjenta do wyrażenia zgody na czynności
 • Ochrona dóbr osobistych  personelu medycznego wobec zachowań  pacjentów(rodziny/pełnomocników)

Wiecej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.bmspolska.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP