Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Arbitraż jako instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu"

10.04.2014

Europejskie Centrum Arbitrażu serdecznie zaprasza na Polskie Forum Arbitrażu, które odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 na Uniwersytecie Warszawskim. 11 kwietnia w Auli d. Biblioteki UW odbędzie się konferencja "Arbitraż jako instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu", w której udział weźmie m.in. Józef Palinka, który wystapi z prezentacją "Doświadczenie polskiej kancelarii w postępowaniach polubownych".

Organizatorem przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Arbitrażu - niezależna, niepolityczna oraz nie nastawiona na zysk organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem.

Celem projektu jest promowanie arbitrażu jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów, zarówno w środowisku prawniczym, jak i biznesowym. Podczas projektu zostaną omówione zagadnienia związane z arbitrażem na trzech płaszczyznach tj. prawnej, społecznej oraz biznesowej (arbitraż jako instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu).

Udział w wydarzeniu wezmą m.in. profesor Leszek Balcerowicz, profesor Jerzy Buzek, profesor Stanisław Sołtysiński, doktor Marcin Asłanowicz, mecenas Maciej Łaszczuk, mecenas Piotr Nowaczyk, mecenas Sylwester Pieckowski, mecenas Małgorzata Surdek, mecenas Tomasz Wardyński.

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatami honorowymi Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki.

Uczestnictwo w wydarzeniu wymaga dokonania rejestracji poprzez formularz wydarzenia zamieszczony na stronie www.eca.org.pl.

Bądź na bieżąco z DZP