Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej"

17.09.2014

W dniach 17-18 września w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się konferencja "Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej - najnowsze zmiany i istniejące problemy". Pierwszego dnia wydarzenia, panel pt. "IRiESD i jej wpływ na funkcjonowanie w zakładach przemysłowych" poprowadzi Katarzyna Radzewicz, Senior Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

W czasie konferencji będzie można wymienić spostrzeżenia dot. nowelizacji Prawa energetycznego oraz obecnie trwających konsultacji nad projektami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Podczas wydarzenia eksperci postarają się odpowiedzieć m.in. na pytania:

  • Jak wygląda sytuacja rynku energetycznego i gazowego?
  • Czy nowe regulacje usprawniły prace przedsiębiorstw?
  • Jakie zmiany wywołała IRiESP i jakie zmiany wiążą się z nową IRiESD oraz jak wygląda proces ich wdrażania i dostosowywania rynku do nowych regulacji?

Zaproszeni eksperci przedstawią także jak skutecznie i szybko dostosować się do nowych przepisów. Zaprezentują doświadczenia różnych operatorów w zakresie eksploatacji elementów systemu elektroenergetycznego.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie spotkania:

  • Charakter prawny Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
  • Nowe prawo energetyczne, a IRiESP i jej wpływ na IRiESD
  • IRiESD i jej wpływ na funkcjonowanie w zakładach przemysłowych
  • W jakim zakresie umowy energetyczne powinny odwoływać się do IRiESP i IRiESD?
  • Kodeksy Sieciowe – harmonizacja rynków bilansujących
  • Praktyczne aspekty uczestnictwa w rynku bilansującym

Więcej informacji nt. tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora http://mmcpolska.pl

Bądź na bieżąco z DZP