Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Ustawa o OŹE i inne zmiany w regulacjach prawnych dot. energetyki odnawialnej"

19.05.2014

19 maja w Hotelu Polonia Palace odbędzie się konferencja "Ustawa o OŹE i inne zmiany w regulacjach prawnych dot. energetyki odnawialnej". W czasie spotkania prezentację pt. "Uwarunkowania przyłączenia instalacji OŹE, w tym mikro- i małych instalacji do sieci elektroenergetycznej" poprowadzi Katarzyna Radzewicz, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

Główne tematu, które zostaną przedstawione w czasie konferencji:

 • Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie OŹE wg nowej ustawy
 • Dotychczasowy system świadectw pochodzenia w nowej ustawie
 • Nowy model finansowania OŹE a zrealizowane inwestycje - kwestie ochrony praw nabytych
 • Nowe zasady wsparcia OŹE: system aukcji (procedura, terminy, konkurencyjność technologiczna, odwołania)
 • Cena referencyjna i zasady jej ustalania
 • Finansowanie i rozliczanie nowego systemu wsparcia OŹE (kaucje i kary za niezrealizowanie inwestycji; OREO)
 • Gwarancja pochodzenia energii z OŹE - zasady wydawania i obrotu
 • Nowe zasady przyłączania instalacji OŹE do sieci elektroenergetycznej
 • Mikroinstalacje i małe instalacje OŹE - definicja, rejestracja, przyłączanie do sieci
 • Rozwiązania prosumenckie - zasady sprzedaży nadwyżek energii do sieci
 • Instalator mikroinstalacji - warunki i tryb szkolenia oraz wydawania certyfikatów
 • Uwarunkowania środowiskowo-prawne lokalizacji instalacji OŹE - stan obecny i zmiany proponowane w ustawie o ochronie krajoobrazu.

wiecej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.adventure.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP