Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

XVIII Konferencja "Kompleksowa gospodarka odpadami"

02.09.2014

W dniach 2-4 września w GrandHotel Tiffi w Iławie odbędzie się 18. edycja konferencji "Kompleksowa gospodarka odpadami". W czasie konferencji prezentację pt. "SIWZ jako ważne narzędzie kształtowania standardów gospodarowania odpadami w gminie" wygłosi Daniel Chojnacki, ekspert w zakresie ochrony środowiska. 

Daniel weźmie także udział w panelu dyskusyjnym - ścieżka "Czy Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwalnia konkurencję czy jej zagraża".

W czasie konferencji organizatorzy spróbują przeanalizować aktualne zmiany prawa związanego z gospodarką odpadami oraz rozpoczną dyskusję, a być może uzyskają odpowiedzi na pytania:

  • w jakim kierunku zmierza gospodarka odpadami w Polsce?
  • jaki model wyłoni się z "rewolucji odpadowej"?
  • jakie technologie przetwarzania odpadów komunalnych zdominują rynek w najbliższych latach w naszym kraju?
  • jak poukłada się dla firm z branży poprzetargowa mapa Polski w gospodarce odpadami?

Podczas konferencji odbędzie się wizyta studyjna w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie.

Obecność wysokich przedstawicieli administracji publicznej, kilkuset specjalistów, decydentów, ekspertów oraz kluczowych na polskim rynku dostawców technologii dla sektora gospodarki odpadami zagwarantuje, że weźmiecie Państwo udział w jednej z największych i najbardziej opiniotwórczych branżowych konferencji w Polsce.

Konferencji towarzyszyć będzie spotkanie Rady Ripok - www.radaripok.pl

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.abrys.pl/

Bądź na bieżąco z DZP