Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Warsztaty "Nowe standardy emisyjne i pomiarowe w praktyce"

13.04.2015

W dniach 13-14 kwietnia w Sheraton Warsaw Hotel odbędą się warsztaty "Nowe standardy emisyjne i pomiarowe w praktyce". Drugiego dnia warsztatów temat "Wypełnianie nowych zobowiązań prawnych w zgodzie z nowymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy POŚ" przedstawi Przemysław Zdrajkowski, ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska kancelarii DZP.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie spotkania:

  • ochrona powietrza w świetle ustawy POŚ – szczegółowe wymagania dotyczące standardów emisyjnych i pomiarowych
  • transpozycja dyrektywy IED do prawa polskiego w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza Transpozycja dyrektywy IED do prawa polskiego w zakresie mechanizmów derogacyjnych
  • szczegółowe wymagania wynikające z nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy POŚ, które obowiązują od 22 listopada 2014 r.
  • wypełnianie nowych zobowiązań prawnych w zgodzie w nowymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy PÓŚ
  • analiza ryzyk związanych z naruszeniem wymogów znowelizowanego POŚ
  • pomiary emisji rtęci – jak dostosować przedsiębiorstwa do nowych standardów emisyjnych

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora http://mmcpolska.pl

Bądź na bieżąco z DZP