Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Warsztaty "Prawo konkurencji - najnowsze zmiany i aktualne problemy"

04.12.2014

W dniach 4-5 lutego w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędą sie warsztaty pt. "Prawo konkurencji - najnowsze zmiany i aktualne problemy". W czasie spotkania prezentację pt. "Audyt prawny a naruszenie prawa konkurencji" wygłosi Marta Balcerowska, Associate w Praktyce Life Sciences kancelarii DZP.

Niebawem wejdzie w życie znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która wprowadza szereg niezwykle istotnych regulacji, których odpowiednie poznanie jest gwarantem uniknięcia kar nakładanych przez UOKiK. Zmiany w prawie antymonopolowym i ich wpływ na funkcjonowanie rynku, w szczególności nowy katalog kar i osób nim objętych oraz nowy system rozpatrywania wniosków w przypadku spraw skomplikowanych - to główne zagadnienia, które zostaną poruszone przez ekspertów. Ponadto, opowiedzą o trudnościach w interpretacji i stosowaniu przepisów, które budzą wiele pytań. W trakcie warsztatu omówione zostaną także praktyczne aspekty korzyści i strat związanych z procedurą leniency czy stosowaniem środków zaradczych w zwalczaniu praktyk ograniczających konkurencję.

Warsztat jest doskonałą okazją na debatę z ekspertami, którzy omówią najważniejsze zmiany i wyjaśnią co konkretnie trzeba będzie zrobić by sprawnie funkcjonować na zmieniającym się rynku. Dodatkowo przedstawione wydarzenie to idealne miejsce wymiany poglądów, doświadczeń oraz nawiązywania dobrze rokujących kontaktów biznesowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://mmcpolska.pl

Bądź na bieżąco z DZP