Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Forum dla Wolności i Rozwoju

28.10.2015

W dniach 28-30 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się I edycja Forum dla Wolności i Rozwoju. W tej międzynarodowej konferencji udział weźmie Wojciech Dziomdziora, ekspert z zakresu prawa autorskiego, mediów i telekomunikacji z naszej kancelarii, który poprowadzi dwa warsztaty w ramach panelu Innowacyjność: "Prawo autorskie" oraz "Prawo mediów".

Forum dla Wolności i Rozwoju to projekt zrzeszający przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowych i politycznych z Europy Środkowo-Wschodniej. Celem tego przedsięwzięcia jest sformułowanie propozycji regulacji prawnych sprzyjających wolności i rozwojowi gospodarczemu, stąd też uwaga uczestników koncentrować się będzie wokół kluczowych zagadnień dotyczących zmian społecznych i gospodarczych.

Forum składać się będzie z trzech etapów: badań, kongresu - skupiającego 18 warsztatów tematycznych - oraz przekazania wyników prac przedstawicielowi władzy publicznej. Efekt prac zostanie podsumowany raportem zawierającym propozycje zmian legislacyjnych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.law4growth.com/pl

Bądź na bieżąco z DZP