Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Śniadanie biznesowe "Pułapki w miejscowych przepisach środowiskowych"

26.11.2015

26 listopada zapraszamy Państwa na śniadanie biznesowe, którego tematem będą "Pułapki w miejscowych przepisach środowiskowych". Spotykamy się o 9.30 w warszawskim biurze naszej kancelarii. O przepisach środowiskowych opowiedzą Państwu eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki - Daniel Chojnacki, Agnieszka Łoniewska i Maciej Białek.

To, że przepisy środowiskowe mają znaczący wpływ na działalność firm wie każdy. O ile jednak, na co dzień koncentrujemy się na przepisach ustaw, rozporządzeń czy przepisach przyjmowanych na poziomie UE, to łatwo przeoczamy, że istotne ograniczenia działalności mogą wynikać z planów, programów i innych dokumentów opracowywanych zarówno na poziomie krajowym (np. aPGW, PZRP), jak i na szczeblu lokalnym czy regionalnym (np. programy ochrony powietrza, programy ochrony środowiska, warunki korzystania z wód regionu).

Postanowienia tych dokumentów mają znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Mogą m.in.:

  • ograniczyć, a w niektórych przypadkach, wykluczyć możliwość uzyskania lub zmiany decyzji albo pozwolenia środowiskowego,
  • nakładać na firmę dalej idące obowiązki niż te wynikające z przepisów krajowych lub unijnych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 24 listopada na adres magdalena.klebukowska@dzp.pl. Udział w śniadaniu jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Seminarium będzie przeprowadzone w języku polskim.

Bądź na bieżąco z DZP