Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Międzynarodowy Kongres "ENVICON Water" 2016

10.05.2016

Autorzy:
Daniel Chojnacki

W dniach 10-11 maja odbędzie się pierwsza edycja Międzynarodowego Kongresu Branży Wod-Kan ENVICON Water, poświęconego kluczowym zagadnieniom rynku wodociągowo-kanalizacyjnego. Założeniem organizatorów jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz wypracowanie wspólnej strategii działań, którą Polska będzie wdrażała w najbliższych latach.

Pierwszego dnia wydarzenia, w sesji II, zatytułowanej "Woda", Daniel Chojnacki, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki naszej kancelarii wygłosi prelekcję pt. "aPGW - narzędzie służące praktycznej realizacji zasady zrównoważonego rozwoju".

W pierwszej edycji Kongresu wezmą udział przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu, którzy podczas kilku paneli dyskusyjnych poruszą kluczowe tematy i omówią najważniejsze problemy branży, jak inwestycje w sprawny system gospodarowania wodą i oczyszczalnie ścieków, wyzwania jakościowe oraz ocena zasobów. Kongres będzie także okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatorów: http://abrys.enviconwater.pl/

 

Bądź na bieżąco z DZP