Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Warsztaty "Problematyczne aspekty oceny środowiskowej"

21.11.2016

Autorzy:

Daniel Chojnacki

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Ochrona środowiska

W dniach 21-22 listopada w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędą się warsztaty "Problematyczne aspekty oceny środowiskowej w procesie pozyskiwania decyzji środowiskowych", które mają za zadanie przygotować uczestników na nadchodzącą rewolucję w ocenach oddziaływania na środowisko, zwłaszcza w przypadku inwestycji planowanych w ciągu najbliższych lat.

Drugiego dnia wydarzenia Daniel Chojnacki, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki, wygłosi prelekcję pt. "Ścieżka administracyjna obowiązująca przy okazji uzyskiwania decyzji", podczas której omówi m.in. przyczyny utrudniające dotrzymanie terminów postępowań administracyjnych czy rolę społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Od 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z tym zostały wprowadzone nowe wymogi w kwestii tworzenia raportów środowiskowych oraz pozyskiwania decyzji środowiskowych. Nowelizacja Ustawy istotnie odmienia kształt oceny i uzgadniania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, tym samym wzbudzając wiele wątpliwości i niejasności w praktycznym zastosowaniu nowych wymogów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Organizatora: http://mmcpolska.pl/

Bądź na bieżąco z DZP