Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

"Zanieczyszczenie ziemi - jak zmierzyć się z tym problemem?"

06.04.2017

Autorzy:
Daniel Chojnacki

6 kwietnia w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, przy ul. Kossutha 6 w Katowicach odbędzie się seminarium "Zanieczyszczenie ziemi - jak zmierzyć się z tym problemem?", którego jesteśmy współorganizatorem. Jest to już drugie spotkanie, poświęcone tej tematyce, które przygotowaliśmy. Problem zanieczyszczenia ziemi oraz wód podziemnych oraz wyzwania z nimi związane były przedmiotem dyskusji podczas śniadania biznesowego, które organizowaliśmy 21 listopada 2016.

Prelegenci, Daniel Chojnacki - nasz ekspert od ochrony środowiska, dr hab. inż. Eleonora Wcisło - profesor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Agata Godlewska-Hejduk z Environmental Resources Management, przeanalizują od strony prawnej i technicznej, jak m.in.:

  • przeprowadzić remediację/rekultywację bez ponoszenia zbędnych kosztów,
  • ograniczyć odpowiedzialność za zanieczyszczenia spowodowane przez osoby trzecie,
  • zabezpieczyć się w transakcjach nabycia/zbycia nieruchomości,
  • przygotować się do sporządzenia raportu początkowego,
  • skutecznie zarządzać ryzykiem i ograniczyć odpowiedzialność kadry zarządzającej,
  • wykonać ocenę ryzyka zdrowotnego i wykorzystywać jej wyniki w procesie remediacji lub do podejmowania innych działań naprawczych w środowisku.

Aby zgłosić się na seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy - https://docs.google.com/forms/ - do 31.03.2017. Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stornie: http://phig.pl/pl/

Bądź na bieżąco z DZP