Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy krok po kroku

12.02.2018

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Tymon Grabarczyk

12 lutego w Warszawie i 15 lutego w Krakowie odbędą się seminaria pt. "Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryfy krok po kroku po nowelizacji ustawy". Podczas spotkania nasi specjaliści od prawa ochrony środowiska Daniel Chojnacki i Tymon Grabarczyk, wygłoszą prelekcję "Taryfy wod.-kan. w nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków".

Zagadnienia, które poruszą w czasie swojej prelekcji to m.in.:

  • Tryb zatwierdzania taryf
  • Rola rady gminy w zakresie kształtowania taryfy
  • Wody Polskie – zakres kompetencji i ich wpływ na wysokość taryf
  • Sankcje i kary pieniężne w nowej ustawie

Więcej informacji na temat spotkania znajdą Państwo na stronie organizatora: https://www.hallmarkevents.pl/wydarzenie-217

Bądź na bieżąco z DZP