Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

10.04.2018

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Maciej Białek
Tymon Grabarczyk

10 kwietnia w godz. 9.30-13.00 zapraszamy do siedziby naszej kancelarii na spotkanie: Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym.

Podczas spotkania opowiemy Państwu o najważniejszych konsekwencjach wiążących się z  wdrożeniem nowego systemu opłat za usługi wodne, zwracając szczególną uwagę na istotne niejasności interpretacyjne, ich potencjalny wpływ na naliczanie wysokości opłat dla poszczególnych podmiotów oraz możliwe sposoby kwestionowania stanowiska organów. Opowiemy m.in. o:

  • zakresie działań podlegających opłacie i różnicach w stosunku do dotychczas obowiązującego systemu;
  • sposobie kalkulacji opłat i wątpliwościach dotyczących wyznaczania ich poszczególnych czynników;
  • zmianach proceduralnych, w tym zwłaszcza ograniczeniu liczby reklamacji i alternatywnych ścieżkach odwoławczych;
  • zmianach w systemie opłat podwyższonych, ich wykładni w świetle przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i aktualności dotychczasowych poglądów orzeczniczych dotyczących możliwości uniknięcia lub ograniczenia sankcji.

Spotkanie poprowadzą: Daniel Chojnacki, Maciej Białek oraz Tymon Grabarczyk.

Udział jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatora.

Zgłoszenia prosimy kierować do 6 kwietnia na adres emilia.zakrzewska-koszel@dzp.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 22 557 76 45.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.

Bądź na bieżąco z DZP