Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Klauzule w transakcjach M&A z punktu widzenia ewentualnych sporów sądowych"

13.12.2011

13 grudnia w siedzibie dziennika Rzeczpospolita w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Klauzule w transakcjach M&A z punktu widzenia ewentualnych sporów sądowych, czyli jak kształtować umowy i odnieść sukces w sądzie". DZP jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia, a prelegentami będą eksperci z naszej kancelarii: dr Marek Świątkowski, Paweł Lewandowski, Daniel Chojnacki, Paweł Paradowski oraz Igor Barcew.

W ferworze zamykania transakcji często zapomina się o konieczności starannego formułowania klauzul umownych i przewidywania przyszłych sporów sądowych. Tymczasem należyte konstruowanie umowy gwarantuje połowę sukcesu w przyszłym sporze. Okazuje się, że zarówno zbyt lakoniczne postanowienia, jak i nadmiernie kazuistyczne i powtarzające się sformułowania umowne, mogą powodować kłopoty z interpretacją przez sąd. W praktyce szczególnie dużo problemów wywołują m.in. nienależycie zapisane klauzule o karze umownej, zasadach odpowiedzialności kontraktowej, odstąpienia od umowy.

Dotychczasowe orzecznictwo w wielu sprawach spornych ilustruje na co strony powinny zwracać szczególną uwagę. Okazuje się bowiem, że z punktu zabezpieczenia interesu danej strony, nie tyle istotna jest dosłowna treść danego postanowienia umownego, ale jego interpretacja w zestawieniu z innymi prawami i obowiązkami. Zdarza się, że niegroźnie wyglądające postanowienie, w połączeniu z innymi zobowiązaniami umownymi, prowadzi do zaskakująco niekorzystnych konsekwencji dla strony. W konsekwencji, uzgodniona w umowie cena może okazać się inną kwotą jaką de facto otrzyma sprzedający albo zapłaci kupujący.

Planowana konferencja ma pomoc w unikaniu tych i innych kłopotów już w fazie zamykania transakcji. Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się albo mogących zajmować się transakcjami fuzji i przejęć. Adresowane są zarówno do osób występujących w imieniu sprzedających jak i kupujących. Ich celem jest prezentacja konsekwencji prawnych i ekonomicznych pomiędzy najczęściej pojawiającymi się postanowieniami w:

  • umowach sprzedaży udziałów,
  • umowach sprzedaży akcji,
  • umowach sprzedaży przedsiębiorstwa,
  • umowach sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Prezentacje i dyskusje prowadzone będą na podstawie konkretnych przykładów postanowień umów. Przedstawione wnioski i rekomendacje uwzględniać będą wieloletnie doświadczenie prelegentów w negocjowaniu tego typu umów jak również doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych inicjowanych na tle takich właśnie umów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://szkolenia.rp.pl

 

Bądź na bieżąco z DZP