Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ochrona przeciwpożarowa w gospodarce odpadami – krok naprzód?

17.06.2019

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Urszula Zawadzka

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano niedawno nowy projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Delegację do wydania tego aktu wykonawczego zawiera art. 43 ust. 8 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który – dodany przez art. 1 pkt 7 lit. c Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – będzie obowiązywał od 22 sierpnia 2019 r. W związku z powyższym, pierwszy projekt rozporządzenia pojawił się już w zeszłym roku, w ramach prac nad nowelizacją.

Porównując obie wersje projektów, można z łatwością zauważyć ich znaczącą różnicę objętościową. Nowa wersja została sporządzona w zupełnie innej konwencji niż pierwotnie. Projekt z czerwca 2018 r. w głównej mierze odwoływał się do sposobów i warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, wprowadzając jedynie dodatkowe sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej w miejscach magazynowania odpadów innych niż budynki.

Można stwierdzić, że nowy projekt powstał na szkielecie swojej pierwotnej wersji. Sposoby ochrony przeciwpożarowej zostały jednak znacząco uszczegółowione i rozwinięte. Z uwagi na subsydiarny charakter projektowanego rozporządzenia, odnoszenie się do innych przepisów przeciwpożarowych będzie możliwe jedynie w sprawach w nim nieuregulowanych.

Dalsza część artykułu dostepna jest tutaj.

Źródło: sozosfera.pl, 17.06.2019

Bądź na bieżąco z DZP