Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Struktura organizacyjna Wód Polskich – szykują się zmiany

24.06.2019

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Ku zaskoczeniu osób zainteresowanych pracami nad projektem nowelizacji Prawa wodnego, 12 czerwca br. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano kolejną jego wersję. Co więcej, następnego dnia została ona zastąpiona dokumentem rozszerzonym w części poświęconej ocenie skutków regulacji. Nowością w stosunku do poprzednich wersji projektu są propozycje dotyczące reorganizacji struktury Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW Wody Polskie), w szczególności w kontekście właściwości miejscowej poszczególnych organów wchodzących w ich skład.

Płynny zakres projektu nowelizacji

Co najmniej od czasu wejścia w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1722) na szczeblu rządowym trwały prace nad następną nowelizacją Prawa wodnego. Należy przypomnieć, że po raz pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (numer projektu UC142 w wykazie prac Rady Ministrów) przedstawiono 5 października 2018 r. Jako główną przyczynę podjęcia prac określono konieczność transpozycji do prawa polskiego przepisów prawa Unii Europejskiej (UE) dotyczących strategii morskich. Termin przewidziany na ich wdrożenie do krajowych porządków prawnych upływał 7 grudnia 2018 r. Oprócz tego, w pierwszej wersji projektu odniesiono się także do innych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów nowego Prawa wodnego, m.in. w zakresie opłat za usługi wodne. W podobny sposób kształtował się zakres kolejnych wersji projektu, tzn. drugiej (z 5 listopada 2018 r.), trzeciej (z 4 grudnia 2018 r.) i czwartej (z 14 stycznia 2019 r.).

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj.

Bądź na bieżąco z DZP