Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Zezwolenia odpadowe - w rok po reformie i w przeddzień kolejnej

09.07.2019

Autorzy:
Maciej Białek

Termin na dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymogów nowelizacji odpadowej formalnie upływa 5 września 2019 roku. Komisje sejmowe zgodziły się jednak na przesunięcie tego terminu do 5 marca 2020 roku. Finalizacji prac legislacyjnych można spodziewać się w ciągu kilku tygodni.

W reakcji na ubiegłoroczną serię pożarów miejsc magazynowania odpadów, Sejm przyjął dwa istotne akty prawne. Pierwszy, to ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zmiany organizacyjne w inspekcji, jednocześnie znacząco poszerzając zakres uprawnień tej instytucji, podnosząc stawki wymierzanych przez nią kar pieniężnych i ustanawiając ramy do zwiększenia poziomu finansowania inspekcji. Pozytywne skutki tej nowelizacji dają się odczuć już dzisiaj, przekładając się zwiększenie efektywności instytucji kluczowej dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Nowe wymogi dotyczące zezwoleń.

Drugim aktem była ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. W tym wypadku ustawodawca zmienił szereg przepisów dotyczących rynku odpadowego. Wiele kontrowersji wzbudziło zwłaszcza ograniczenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów do jednego roku oraz wprowadzenie obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Najwięcej zmian dotyczy jednak wymogów w zakresie zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz obejmujących te procesy pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń na wytwarzanie odpadów.

Dalszą część artykuł znajdą Państwo na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP