Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Uszczelnienie rynku olejów odpadowych – perspektywa zmian prawnych

09.07.2019

Autorzy:
Maciej Białek

United Nations Global Compact Network Poland (UNGC) jest inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych, skupiającą podmioty sektora prywatnego działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. W ramach programu pn. „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce“, UNGC publikuje roczne raporty. Opisują one problemy poszczególnych branż, ocenę postępów w ich zwalczaniu oraz postulowane dalsze kroki. W tym roku szczególną uwagę poświęcono rynkowi olejów odpadowych. Osobny dokument poświęcony tej branży został ogłoszony 3 lipca br. podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Raport pt. „Gospodarka olejami zużytymi – propozycje zmian do ustawy” opracowany został we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Finansów. Jego opracowanie wsparły także kluczowe organizacje branżowe: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego i Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój. Stąd przedstawione postulaty zmian prawnych zasługują na uwagę, jako całkiem realna podstawa przyszłych prac legislacyjnych.

Pełną treść publikacji znajdą Państwo tutaj.

Bądź na bieżąco z DZP