Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowelizacja przepisów odpadowych – najnowsze niespodzianki

10.07.2019

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Trwające od sierpnia ubiegłego roku prace nad projektem ustawy nowelizującej m.in. ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawę o odpadach znacząco przyspieszyły. 6 czerwca br. projekt ten wpłynął do Sejmu, a już 4 lipca br. posłowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495). Najbliższe zaplanowane posiedzenie Senatu (10-12 lipca br.) może stanowić kolejny krok na drodze do wprowadzenia dalszych modyfikacji w polskim systemie gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z odpadami komunalnymi.

Im bliżej końca prac, tym więcej zmian

Pracom na projektem – zarówno na szczeblu rządowym, jak i w toku prac parlamentarnych – towarzyszyły liczne kontrowersje. Z upływem czasu również zakres projektu ulegał istotnym zmianom. W kolejnych wersjach projekt niejako „przekształcił się”, z projektu nowelizującego przede wszystkim przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach, w projekt odnoszący się głównie do zagadnień regulowanych przepisami ustawy o odpadach.

Pełną treść artykułu znajdą Państwo tutaj.

Bądź na bieżąco z DZP