Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowe zasady gospodarowania odpadami

30.07.2019

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych będą mogły być przetwarzane wyłącznie w instalacjach ujętych na liście prowadzonej przez ministra środowiska w drodze rozporządzenia.

Jeszcze tego lata najprawdopodobniej wejdą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami pochodzącymi z przetwarzania odpadów komunalnych. Sejm przyjął poprawki przedstawione przez Senat do ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która została skierowana do podpisu przez prezydenta.

Dwa równoległe projekty

W 2018 roku rozmaite znaki zwiastowały nadejście kolejnej fali zmian w regulacjach związanych z gospodarowaniem odpadami i kontrolą prawidłowości prowadzenia takiej działalności. W tym roku przedmiotem zainteresowania ustawodawcy były przede wszystkim zasady postępowania z odpadami wspólne dla zdecydowanej większości rodzajów odpadów. Niemal równolegle, niejako „w cieniu ubiegłorocznych nowelizacji przepisów, w sierpniu 2018 r. formalnie zainaugurowano prace nad rządowym projektem ustawy nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Punktem wyjścia do podjęcia prac były rekomendacje zawarte w pochodzącym z 2016 r. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO).

Dalszą część artykułu znajdą Pańśtwo tutaj.

Bądź na bieżąco z DZP