Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przemysł kosmetyczny: Czy kosmetyki znikną z aptek?

21.12.2016

Autorzy:
Tomasz Kaczyński
Michał Tracz

Apteki funkcjonują w świadomości społecznej przede wszystkim jako punkt zakupów produktów leczniczych, jednak w świetle obowiązujących regulacji w aptekach znaleźć można także inne produkty, takie jak kosmetyki i suplementy diety.

W związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Zdrowia zmianami w przepisach prawa farmaceutycznego, w niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej ich publicznie zapowiedzianemu zakresowi oraz konsekwencjom, jakie mogą one nieść dla branży kosmetycznej, aptecznej i samych konsumentów.

Jak jest obecnie?
W obecnym stanie prawnym apteki, oprócz produktów leczniczych i wyrobów medycznych, mogą oferować do sprzedaży także środki kosmetyczne oraz suplementy diety. Przepisy prawa farmaceutycznego (ustawa z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.)) wprowadzają jednak pewne ograniczenia w tym zakresie. Zgodnie z przepisami ustawy, w aptekach oferowane mogą być bowiem wyłącznie te środki kosmetyczne, które nie mają właściwości upiększających i perfumujących. Co więcej, muszą one posiadać wymagane prawem atesty i zezwolenia, a sposób ich przechowywania oraz prezentowania nie może przeszkadzać podstawowej (tj. polegającej na sprzedaży produktów leczniczych) działalności apteki. Taki sposób wyznaczenia granicy między kosmetykami przeznaczonymi do sprzedaży aptecznej, a tymi, których nie wolno tam oferować, rodzi istotne problemy praktyczne.

Pomijając kwestię braku spójności terminologicznej pomiędzy przepisami prawa farmaceutycznego, które posługuje się pojęciem „środka kosmetycznego”, a jednocześnie odsyła do definicji „kosmetyku” zawartej w ustawie o kosmetykach (ustawa z 30 marca 2001 r. o kosmetykach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 475)), warto przyjrzeć się bliżej także innym problemom, które pojawiają się w związku z nieprecyzyjną terminologią omawianych przepisów.

W świetle ustawy o kosmetykach, kosmetykiem jest każda substancja chemiczna przeznaczona do użytku zewnętrznego, której celem jest utrzymanie ciała w czystości, jego pielęgnacja, ochrona, perfumowanie lub zmiana jego zapachu. O ile więc precyzyjne wskazanie, które kosmetyki mają właściwości perfumujące nie będzie rodzić większych problemów praktycznych, tak już określenie, które dokładnie z kosmetyków służących utrzymaniu ciała w czystości, jego pielęgnacji lub ochronie nie mają właściwości upiększających może być wręcz niemożliwe.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/czy-kosmetyki-znikna-z-aptek 

Źródło:www.chemiaibiznes.com.pl, 21 grudnia 2016

Bądź na bieżąco z DZP