Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

System gospodarowania odpadami komunalnymi – spór o nieruchomości niezamieszkane

17.10.2019

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Ranja Łuszczek

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), o uczestnictwie właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi decydowała rada gminy w drodze uchwały (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.). Wraz z jej podjęciem, właściciele takich nieruchomości tracili możliwość przekazywania odpadów dowolnie wybranym podmiotom na rzecz przedsiębiorstwa wyłonionego przez gminę w trybie przetargu na realizację zamówienia publicznego.

Dotychczasowy mechanizm uległ jednak zasadniczej zmianie, a to za sprawą Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (ustawa nowelizująca). Nowododany art. 6c ust. 2c u.c.p.g. wprowadza zasadę dobrowolności uczestniczenia właścicieli nieruchomości niezamieszkanych w gminnym systemie odpadowym.

Kwestią budzącą w praktyce istotne wątpliwości jest termin wejścia w życie tego uprawnienia.  Można bowiem domniemywać, że przepis ten zaczął obowiązywać 6 września br. (taki pogląd prezentują m.in. autorzy niniejszego artykułu) albo skłaniać się ku interpretacji, że uprawnienie to wejdzie w życie w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Pełną treść artykułu znajdą Państwo tutaj.

Bądź na bieżąco z DZP