Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Raport Grupy Banku Światowego "Enabling the Business of Agriculture 2019"

22.11.2019

Autorzy:
Daniel Chojnacki
Maciej Białek
Tymon Grabarczyk

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią ostatniego raportu Grupy Banku Światowego "Enabling the Business of Agriculture 2019", którego współautorami są Daniel Chojnacki, Maciej Białek oraz Tymon Grabarczyk z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

Raport przedstawia wskaźniki, które mierzą przepisy prawne i procedury biurokratyczne mające wpływ na rolników w 101 krajach. Opracowanie to obejmuje osiem obszarów tematycznych: dostarczanie materiału siewnego, rejestracja nawozów, zapewnienie wody, rejestracja maszyn, utrzymanie zwierząt gospodarskich, ochrona zdrowia roślin, handel żywnością i dostęp do finansowania. Zwrócono w nim uwagę na kraje osiągające najlepsze wyniki w skali światowej oraz kraje, które wprowadziły najbardziej znaczące usprawnienia regulacyjne w zakresie wspierania rolników.

Kopię raportu można pobrać ze strony: http://eba.worldbank.org/reports

Źródło: Bank Światowy

Bądź na bieżąco z DZP