Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Regulator na rynku gospodarowania odpadami komunalnymi? – pomysł prezesa UOKiK-u

02.06.2020

Autorzy:
Daniel Chojnacki

W maju 2020 r. pojawił się drugi raport prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczący gospodarowania odpadami. Prezentuje on wyniki prowadzonych przez UOKiK od 2019 r. badań nad rynkami usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kontekście znacznych wzrostów opłat za ich świadczenie.

Zaskoczenie dla branży - pomysł by powołany został regulator na rynku gospodarowania odpadami

W Raporcie potwierdzono dotychczasowe ustalenia UOKiK-u, wskazując jako główne przyczyny wzrostu kosztów funkcjonowania instalacji:

  • wzrost kosztów zagospodarowania tzw. frakcji kalorycznej (palnej), związany z podwyżką cen usług instalacji spalających paliwo alternatywne (RDF);
  • wzrost kosztów składowania frakcji podsitowej, będący pokłosiem podwyższenia opłaty marszałkowskiej,
  • spadek cen surowców wtórnych, wynikający z wprowadzonego przez Chiny zakazu importu odpadów; oraz
  • niską, w ocenie prezesa UOKiK-u, konkurencyjność instalacji przetwarzających odpady, przede wszystkim ze względu na koszty transportu.

O ile powyższe ustalenia dla przedstawicieli branży nie są żadną nowością, gdyż od dawna wskazują oni właśnie takie przyczyny wzrastających cen zagospodarowania odpadów komunalnych, o tyle zaskoczenie stanowi jedna z rekomendacji zawartych w Raporcie. Chodzi mianowicie o, przynajmniej czasowe, nadzorowanie rynku poprzez regulatora kosztów i cen związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W założeniu prezesa UOKiK-u, regulator ten spełniałby swoją funkcję „w szczególności na terenach, gdzie na skutek istniejącej struktury rynku rozwój mechanizmów konkurencyjnych w krótkim okresie nie jest prawdopodobny”. Zdaniem prezesa UOKiK-u, wdrożenie tego rozwiązanie uchroniłoby gminy i ich mieszkańców przed niekontrolowanymi podwyżkami opłat za zagospodarowanie odpadów.

Propozycja powołania regulatora, formułowana w Raporcie jako wstępna, jest, z jednej strony, zaskakująca, z drugiej zaś – być może nie taka „wstępna”.

Autorem artykułu jest Daniel Chojnacki, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki. Dalszą część artykułu mogą Państwo przeczytać na stronie sozosfera.pl.

Bądź na bieżąco z DZP