Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Utrata zysku wskutek COVID-19 – czy jest szansa na odszkodowanie z ubezpieczenia?

08.03.2021

Autorzy:
Dr Joanna Schubel

Pandemia to też okazja do dyskusji o tym, jaki jest zakres działania polis przerw w działalności, które pozwalają na pokrycie strat finansowych na skutek ograniczenia lub nawet zaprzestania działalności z powodu pandemii. W niektórych przypadkach może się okazać, że dokładna analiza postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia otworzy drogę do wypłaty odszkodowania.

Na rynku ubezpieczeń w Polsce dość szybko i powszechnie przyjął się pogląd, że wykupione przez polskich przedsiębiorców ubezpieczenia od utraty zysku (z ang. business interruption insurance, BI) co do zasady nie pokrywają strat wywołanych pandemią COVID-19 czy zakazami prowadzenia działalności gospodarczej wydawanymi przez rząd w ramach walki z koronawirusem. A straty poniesione przez branżę restauracyjną, hotelarską, fitness i inne, które zostały zmuszone do zamknięcia działalności, są ogromne.

Tymczasem na całym świecie mnożą się spory przedsiębiorców z ubezpieczycielami o wypłatę odszkodowań na podstawie polis od utraty zysku. Co ważne: spory te coraz częściej kończą się zwycięstwem ubezpieczonych. Warto więc spojrzeć, co ostatnio wydarzyło się w takich sprawach na świecie  i spróbować wyciągnąć z tego wnioski dla polskich przedsiębiorców.

Orzeczenie brytyjskiego Sądu Najwyższego dotyczące klauzuli chorób zakaźnych

Brytyjski Sąd Najwyższy przed kilkoma dniami rozstrzygnął na korzyść ubezpieczonych precedensowy spór dotyczący wykładni istotnych klauzul w ubezpieczeniach BI. Chodzi o klauzule, zgodnie z którymi wypłata odszkodowania za utracony zysk jest należna za szkody powstałe wskutek chorób zakaźnych lub aktów władzy państwowej nakazujących zamknięcie lub ograniczenie działalności gospodarczej. Sąd orzekł, że klauzule te są podstawą do wypłaty odszkodowania także w przypadku szkód związanych z COVID-19.

Dzięki temu orzeczeniu przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii, którzy wykupili polisy BI obejmujące wspomniane klauzule, mogą teraz liczyć na szybką wypłatę odszkodowań przez ubezpieczycieli. A jak wskazuje brytyjski organ nadzoru (FCA) w Wielkiej Brytanii jest to grupa ok. 400 tys. przedsiębiorców.

Warto zauważyć, że podobne spory dotyczące tego, czy klauzule chorób zakaźnych przewidziane w polisach BI obejmują COVID-19 toczą się też w innych jurysdykcjach – np. w Kanadzie w lipcu 2020 r. został złożony przez przedsiębiorców pozew zbiorowy przeciwko ubezpieczycielowi, w którym domagają się oni łącznie 100 milionów dolarów wypłaty. Sprawa czeka jeszcze na rozstrzygnięcie.

Autorką artykułu jest Joanna Schubel, Senior Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć. Dalszą część artykułu przeczytają Państwo na stronie prawo.pl.

Bądź na bieżąco z DZP