Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Żądania inspektorów ochrony środowiska dotyczące przeprowadzenia postępowań służbowych w JST

28.06.2021

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska umożliwiają wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska m.in. skierowanie do kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych żądań przeprowadzenia postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień oraz poinformowania o wynikach tych postępowań i o podjętych działaniach. W wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 października 2020 r., sygn. akt IV SA/Wa 1379/20 i IV SA/Wa 1380/20, po raz pierwszy wypowiedziano się na temat możliwości sądowej kontroli zgodności z prawem takich żądań oraz co do dopuszczalnego sposobu ich adresowania i formułowania.

Pozostała część artykułu dostępna jest w prenumeracie SAS Serwisu Administracyjno-Samorządowego.

Autorem artykułu jest Tymon Grabarczyk, Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki

Bądź na bieżąco z DZP