Cisza może wynikać ze znaczącej liczby zgłoszonych uwag albo z tego, że dokument po prostu nie jest priorytetem. Moment, w którym ewentualne uwagi są rozpatrywane, może być dobrym czasem, aby zastanowić się nad finansowaniem leków sierocych. Bardzo wiele chorób rzadkich nie doczekało się jeszcze leków, w innych jest np. możliwość zahamowania rozwoju choroby, ale zwykle koszty są bardzo wysokie, gdyż czy lek jest dla małej czy wielomilionowej rzeczy pacjentów, koszty jego wynalezienia, przebadania czy rejestracji są podobne.