Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Małe reaktory jądrowe – podstawy prawne i zasady funkcjonowania

19.11.2021

Polska ustawa nie zakazuje budowy modułowych reaktorów jądrowych. Jednak by umożliwić realizację takich inwestycji, potrzebne są zmiany w przepisach.

SMR, to małe modułowe reaktory jądrowe (ang. small modular reactors), rodzaj obiektu energetyki jądrowej. Zgodnie z metodologią przyjmowaną przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, małe modularne reaktory jądrowe to elektrownie jądrowe o mocy zainstalowanej do 300 MW. Należy zastrzec, że jest to definicja umowna. Małe modułowe reaktory jądrowe mogą być przeznaczone do produkcji energii elektrycznej, ciepła systemowego, ciepła procesowego. Zwraca się również uwagę na możliwość eksploatacji SMR-ów w procesie tzw. poligeneracji – jednoczesnej produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wodoru. SMR z założenia mają być produkowane liniowo, co przekłada się na to, że powinny się odznaczać wysokim poziomem standaryzacji. Pozwala to wykorzystać efekt skali oraz uzyskać relatywnie krótki czas budowy.

Technologia uzupełniająca dla odnawialnych źródeł

W 2050 r. Unia Europejska ma stać się gospodarką zeroemisyjną. Oznacza to, dekarbonizację wszystkich jej sektorów. Redukcja gazów cieplarnianych ma przede wszystkim wynikać z dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym wycofywaniu z eksploatacji konwencjonalnych jednostek wytwórczych zasilanych paliwami kopalnymi, w tym przede wszystkim węglem. Z analiz przedstawianych przez Komisję Europejską wynika, że podstawą bezemisyjnego systemu energetycznego będą odnawialne źródła energii, które mają odpowiadać za ok. 80 proc. wytwarzania energii elektrycznej. Około 15 proc. energii elektrycznej ma być wytworzone w elektrowniach jądrowych. Oznacza to, że mają one pełnić rolę uzupełniającą dla wiodącego źródła wytwarzania, czyli technologii wykorzystujących energię odnawialną. Wybór elektrowni jądrowych, jako technologii uzupełniających, wynika:

  • po pierwsze z faktu, że podczas ich eksploatacji emitowane są minimalne ilości gazów cieplarnianych;
  • po drugie z faktu, że wytwarzanie energii elektrycznej w tych pierwszych z wymienionych instalacji nie jest zależne od warunków pogodowych. A co za tym idzie, to właśnie np. małe reaktory modułowe lepiej się sprawdzą jako źródło wytwórcze zakładów przemysłowych, których produkcja dobowa jest stała.

Dalsza część artykułu Natalii Plaskiewicz, Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki można przeczytać na portalu rp.pl.

Bądź na bieżąco z DZP