Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Farmaceutyczny rachunek sumienia

05.01.2022

Autorzy:
Julia Nowosielska

To był przełomowy rok dla branży farmaceutycznej w Polsce – po niemal 30 latach przyjęto ustawę o zawodzie farmaceuty, która daje szansę umocnienia pozycji magistrów farmacji i aptek w systemie ochrony zdrowia. Choć wciąż brakuje aktów wykonawczych do ustawy, to jej wprowadzenie jest jednym z największych sukcesów środowiska farmaceutycznego od lat! Czy jedynym? W 2021 r. wydarzyło się wiele zmian, które znacząco wpłynęły na pracę aptek, niemniej jednak wciąż borykają się one z licznymi problemami. 

Na ważne aspekty zwraca uwagę także kancelaria prawnicza DZP, która wskazuje, że od początku ustawa budziła pewne kontrowersje związane między innymi z kwestią samodzielności pracy aptekarza – rozgraniczenia charakteru działalności farmaceutów od funkcji apteki jako przedsiębiorstwa, czy też z nieścisłościami dotyczącymi ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów oraz przysługujących im z tego tytułu uprawnień do dodatkowego, 6 – dniowego urlopu szkoleniowego.

"Jednak najbardziej widocznym, praktycznym problemem związanym z wejściem UoZF w życie jest brak rozporządzeń wykonawczych. Wątpliwości pojawiają się w szczególności w odniesieniu do opieki farmaceutycznej."

Co ważne, w kwestii opieki farmaceutycznej, rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych zostało opublikowane w Dz.U. 17 grudnia 2021 r. Jak wskazuje Kancelaria DZP te rozporządzenia za cel stawiają sobie weryfikację słuszności objęcia wskazywanych w nich usług finansowaniem ze środków publicznych.

Całość podsumowania minionego roku, wraz z komentarzami Julii Nowosielskiej, Paralegal z Praktyki Life Sciences, dostępna jest na stronie Aflofarm – autora przeprowadzonych badań.

Bądź na bieżąco z DZP