Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Liberalizacja oceny wpływu na środowisko instalacji emitujących pola elektromagnetyczne

03.02.2022

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano (12 stycznia 2022 r.) projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Datowany na 27 grudnia 2021 r. projekt został przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, a jego celem jest liberalizacja oceny wpływu na środowisko instalacji emitujących pola elektromagnetyczne.

Projektowany akt wykonawczy jest krótki – składa się z dwóch elementów. Uchyla on część przepisów rozporządzenia o przedsięwzięciach stanowiących prawną podstawę kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne jako przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§1 projektu). Ma również przepis końcowy o wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego po 14 dniach od daty jego ogłoszenia (§2 projektu).

Liberalizacja oceny wpływu na środowisko – jakie są cele projektu rozporządzenia zmieniającego?

Przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji uzasadnienie projektu jest wieloaspektowe, a przy tym odwołuje się nie tylko do tekstów prawnych, ale również do opracowań naukowych i innych materiałów pozwalających zrozumieć kontekst materii objętej projektowanym aktem wykonawczym.


Całość artykułu Tymona Grabarczyka, Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, pt. "Liberalizacja oceny wpływu na środowisko instalacji emitujących pola elektromagnetyczne – projektowane zmiany przepisów" dostępna jest na portalu Sozosfera.

Bądź na bieżąco z DZP