Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jak skarżyć niezaskarżalne - sądowe podważanie postanowień WPGO

10.11.2016

Autorzy:
Daniel Chojnacki

W jaki sposób można zakwestionować zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami? Czy w ogóle można zaskarżyć taką uchwałę do sądu? Na te pytania odpowiadają Daniel Chojnacki oraz Agnieszka Łoniewska z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

12 sierpnia weszła w życie uchwała Rady Ministrów Nr 88 w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (KPGO). Przyjęcie KPGO umożliwiło urzędom marszałkowskim podjęcie, dotychczas – w istocie rzeczy – zawieszonych, prac nad projektami aktualizacji poszczególnych wojewódzkich planów gospodarki odpadami (WPGO). Jest to więc czas, w którym wszystkie podmioty świadczące już usługi z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi lub zainteresowane wykonywaniem takiej działalności, powinny wykazać się dużą aktywnością.

W ciągu czterech lat, jakie minęły od przyjęcia ostatnich WPGO w polityce gospodarki odpadami zmieniło się bardzo wiele. Jednym z kluczowych założeń towarzyszących przyjmowaniu KPGO stał się postulat wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomimo że na poziomie Unii Europejskiej pakiet dyrektyw wdrażających wspomnianą koncepcję nie został jeszcze ostatecznie przyjęty, kierunek zmian jest przesądzony. Tym samym KPGO, a za nim poszczególne WPGO, muszą zakładać osiągnięcie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat coraz ambitniejszych celów unijnych, w szczególności w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, osiągnięcia coraz wyższych poziomów recyklingu i odzysku czy istotnego ograniczenia składowania odpadów.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://portalkomunalny.pl/wpgo-kpgo-skarga-337488/

Źródło: www.portalkomunalny.pl, 10 listopada 2016

Bądź na bieżąco z DZP