Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo dotyczące informacji na temat żywności a bezpieczeństwo suplementów diety

07.06.2022

Autorzy:
Paweł Mirosz

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania urzędowych kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2022 r., wskazują m.in. na potrzebę wzmocnienia nadzoru nad znakowaniem, prezentacją i reklamą suplementów diety. Aktualne kontrole są prowadzone nie tylko pod kątem oceny bieżących aktywności przedsiębiorstw. Ocenie podlega także stopień realizacji wcześniejszych zaleceń pokontrolnych i audytowych (wewnętrznych i zewnętrznych). Uwaga kontrolujących jest skoncentrowana również na prezentacji internetowej produktów. W kontekście dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa suplementów diety warto zwrócić uwagę, że obowiązujące przepisy, w określonych przypadkach, zobowiązują do przekazywania konsumentom informacji, które służą unikaniu negatywnych skutków zdrowotnych związanych z żywnością (np. suplementami diety). W artykule przedstawiono wymagania dotyczące przekazywania tego typu informacji konsumentom.

Informacje na temat żywności

Informacje na temat żywności (środka spożywczego, suplementu diety) oznaczają informacje dotyczące danego produktu udostępniane konsumentowi za pośrednictwem etykiety, innych materiałów towarzyszących lub innych środków, w tym nowoczesnych narzędzi technologicznych lub przekazu ustnego (art. 2 ust. 2 lit. a, rozporządzenia nr 1169/2011 [3]). Wszelkie informacje przekazywane konsumentom na temat suplementu diety, niezależnie od formy przekazu, podlegają szczegółowym regulacjom prawnym. Rozporządzenie nr 1169/2011, ustanawia główne reguły w tym zakresie. Jednocześnie zobowiązanie do określonych działań informacyjnych może wynikać z wielu innych przepisów (unijnych lub krajowych).

---

Cały artykuł autorstwa Pawła Mirosza, Food Law Advisor z Praktyki Life Sciences, jest dostępny na stronie kwartalnika Świat Przemysłu Farmaceutycznego.

Bądź na bieżąco z DZP