Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Tylko do 27 grudnia można transferować dane osobowe ze starymi SCC

13.12.2022

Autorzy:
Dr Bartosz Marcinkowski
Mateusz Jankowski

Przedsiębiorcy, którzy przekazują dane osobowe z terytorium EOG do państw trzecich, w tym do USA czy Ukrainy, powinni pilnie zawrzeć nowe umowy w tej sprawie, które będą bazować na nowych standardowych klauzulach umownych. Inaczej dane będą przesyłane z naruszeniem RODO.

Od 28 grudnia 2022 r. przekazywanie danych osobowych na podstawie „starych” standardowych klauzul umownych (dalej: SCC) będzie traktowane jako przetwarzanie danych bez należytej podstawy. A to z kolei może skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej o podwyższonym górnym pułapie.

Przypomnijmy, że w czerwcu 2021 r. Komisja Europejska z uwagi na konieczność dostosowania uprzednio obowiązujących SCC do reformy wprowadzonej przez RODO przyjęła zestaw nowych standardowych klauzul umownych. Jednocześnie wyznaczony został okres przejściowy, który obowiązuje do 27 grudnia 2022 r., kiedy to wszystkie podpisane stare SCC tracą moc. W trakcie okresu przejściowego administratorzy i podmioty przetwarzające dane osobowe mogą opierać transfery danych osobowych do państw trzecich na podstawie wcześniejszych standardowych klauzul umownych, na podstawie których zawarli umowy przed 27 września 2021 r. Warunkiem było, by operacje przetwarzania, stanowiące przedmiot umowy, pozostały niezmienione, a przy tranferze danych stosowane były odpowiednie zabezpieczenia. Wspomniana decyzja KE oznacza, że aby od 28 grudnia 2022 r. móc legalnie przekazywać dane poza obszar EOG, należy posługiwać się jedynie nowym wzorem SCC.

Co się zmienia

Moduł I – reguluje przekazywanie danych pomiędzy administratorami (relacja pozioma administrator – administrator).
Moduł II – reguluje przekazywanie danych przez administratora podmiotowi przetwarzającemu (procesorowi) zlokalizowanemu poza EOG (relacja pionowa administrator – podmiot przetwarzający).
Moduł III – reguluje przekazywanie danych pomiędzy procesorami (relacja pionowa podmiot przetwarzający – dalszy podmiot przetwarzający zlokalizowany poza EOG). Należy zauważyć, że to rozwiązanie stanowi nowość względem „starych” SCC i ma wychodzić naprzeciw aktualnym potrzebom biznesowym. Obecnie dostawcy coraz częściej korzystają z usług podwykonawców mających swoją siedzibę poza EOG.

(...)

 

---

Cały artykuł autorstwa Bartosza Marcinkowskiego, Partnera i Szefa zespołu, i Mateusza Jankowskiego, Associate w zespole ochrony danych osobowych dostępny jest na stronie Dziennika Gazety Prawnej. 

Bądź na bieżąco z DZP