Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nie każdy wniosek o pracę zdalną wiąże pracodawcę

30.03.2023

Autorzy:
Karolina Leja

Jeśli o przejście na pracę z domu stara się pracownik należący do grupy, wobec której firmowe przepisy wykluczyły możliwość świadczenia pracy w tej formie, pracodawca mu odmówi.

Możliwość odmowy

Czy pracownik, który pracuje w hybrydowym systemie pracy zdalnej (np. trzy dni w domu, dwa dni w biurze), może wpłynąć na pracodawcę, żeby ten zgodził się na całkowite przejście na pracę zdalną? W przypadku odmowy pracodawcy – czy pracownik może odwołać się od decyzji pracodawcy w tym zakresie?

Pracownik w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o umożliwienie wykonywania pracy w pełni zdalnie. To, czy pracodawca będzie miał obowiązek ten wniosek uwzględnić, zależeć będzie jednak zarówno od regulacji dotyczących pracy zdalnej przyjętych w danym zakładzie pracy, jak i od indywidualnych okoliczności towarzyszących wnioskowi pracownika.

Odnosząc się do tych indywidualnych okoliczności, nowe przepisy kodeksu pracy przewidują, że od 7 kwietnia br. pracodawca będzie miał, co do zasady, obowiązek uwzględnić wniosek:

  • pracownicy w ciąży,
  • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także
  • pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 k.p., tj.:

(...)

Cały artykuł Karoliny Leji, Associate z Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dostępny jest w serwisie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP