Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Administracyjne kary pieniężne w projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry

28.06.2023

Autorzy:
Tymon Grabarczyk

Zapowiadany od wielu miesięcy rządowy projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry, mającej regulować niedostatki prawodawcze, które doprowadziły latem 2022 r. do katastrofy ekologicznej na Odrze (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2023 r., sygn. akt III OZ 78/23), został opublikowany na stronie internetowej Sejmu 24 maja 2023 r. (druk nr 3303). Pomimo utworzenia na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji specjalnej zakładki poświęconej temu projektowi, jedyna informacja, jaka została tam zamieszczona, dotyczy „skierowania projektu ustawy do Sejmu”. Dopiero 5 czerwca 2023 r., czyli już po przekazaniu projektu ustawy do prac w Sejmie, na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji udostępniono inne dokumenty związane z tym projektem i dotyczące uwag zgłaszanych przez poszczególne ministerstwa na etapie rządowym.

Zaprezentowane 17 marca 2023 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogólne założenia projektu ustawy były na tyle fragmentaryczne i mało czytelne, że pozwalały, co najwyżej, zorientować się, w jakim kierunku mają podążać proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania. Dotychczas mogliśmy polegać wyłącznie na kopiach dokumentów udostępnianych kanałami „nieoficjalnymi” przez organizacje ekologiczne. Oficjalne – choć zdecydowanie spóźnione – udostępnienie opinii publicznej projektu ustawy otwiera drogę do analizy poszczególnych elementów tego dokumentu.

(...)

Cały artykuł Tymona Grabarczyka, Associate z Praktyki Infrastruktury i Środowiska, jest dostępny na portalu Sozosfera.pl.

Bądź na bieżąco z DZP