Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Przeniesienie siedziby spółki do innego kraju, czyli zmiany w k.s.h. w pytaniach i odpowiedziach

10.10.2023

Autorzy:
Dagmara Kajca-Szydło
Hubert Kawałek

Obecnie, na mocy obowiązującej od 15 września br. ostatniej nowelizacji kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), przeniesienie siedziby spółki do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie rodzi już konieczności likwidacji spółki, a umożliwia kontynuowanie działalności po przeprowadzeniu procedury przekształcenia transgranicznego. Należy mieć jednak na względzie potencjalne konsekwencje takiej operacji, z których najważniejszą jest obowiązek stosowania prawa państwa, do którego przeniesiono siedzibę spółki. Wprowadzone zmiany nasuwają też wiele innych pytań, z którymi zwracają się do nas klienci. Przedstawiamy odpowiedzi na kilka z nich.

Czy skoro przepisy k.s.h. dopuszczają przeniesienie siedziby spółki z o.o. lub spółki akcyjnej do innego kraju UE lub EOG, przy zachowaniu przez spółkę osobowości prawnej, to czy mogę zarejestrować spółkę w Polsce z siedzibą np. w Berlinie?

Nie. Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym podlegają wyłącznie spółki, które mają siedzibę na terenie Polski.

(...)

Cały artykuł Huberta Kawałka, Associate z Praktyki Prawa Spółek Fuzji i Przejęć oraz Dagmary Kajcy-Szydło, Associate z Praktyki Prawa Spółek Fuzji i Przejęć, dostępny w serwisie Dziennika Gazety Prawnej.

Bądź na bieżąco z DZP