Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Polsko-niemiecki spór o transgraniczne odpady

17.01.2024

Autorzy:
Maciej Białek
Tymon Grabarczyk

Niezależnie od najbardziej medialnych aspektów sprawy przyszłe rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) może mieć duże znaczenie dla praktyki stosowania przepisów Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013 /2006 z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

Co wiadomo?

Informacje o sprawie skargi Rzeczypo spolitej Polskiej dawkowane są opinii publicznej dosyć oszczędnie i muszą być rekonstruowane ze zwięzłych komunikatów Polskiej Agencji Prasowej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Komisji Europejskiej. Skarga Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy łącznie 35 OOO ton odpadów przywiezionych z Republiki Federalnej Niemiec w latach 2015-2018 i zalegających łącznie w siedmiu lokalizacjach, położonych w województwach: lubuskim, dolnośląskim, śląskim i wielkopolskim.

(...)

Cały artykuł Macieja Białka, Senior Associate i Tymona Grabarczyka, Associate z zespołu ochrony środowiska dostępny w najnowszym wydaniu Przeglądu Komunalnego.

Bądź na bieżąco z DZP