Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Internet: dane osobowe będą lepiej chronione

27.09.2016

Autorzy:
Dr Bartosz Marcinkowski

Chociaż unijne rozporządzenie o ochronie danych będzie obowiązywało w państwach Wspólnoty od 25 maja 2018 r., nie warto zwlekać z dostosowywaniem wewnętrznych regulacji do jego przepisów. Bartosz Marcinkowski

W obecnych czasach, biorąc pod uwagę dynamikę i tempo rozwoju internetu oraz mediów społecznościowych, ochrona praw ich użytkowników – czyli w zasadzie każdego z nas – stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. Unijne rozporządzenie z 27 kwietnia 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, DzU UE L 119/1) stawia sobie za cel między innymi zapewnienie większego bezpieczeństwa osobom, dla których korzystanie z internetu jest tak naturalne, jak oddychanie. Analizując wskazane regulacje, jak również stosując – już wkrótce – uchwalone przepisy, należy mieć na uwadze, iż prawa i wolności jednostki, osoby, której dane dotyczą, stanowią wartość będącą zasadniczym przedmiotem ochrony. To te prawa i wolności, a nie komercyjne cele czy wygoda przetwarzających dane osobowe, skupiają uwagę unijnego prawodawcy. Celem Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest dostosowanie regulacji do potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz zwiększenie gwarancji praw i wolności w internecie, w tym szczególnie w mediach społecznościowych. Instrumenty prawne zawarte w Ogólnym rozporządzeniu mają stanowić narzędzia kontroli obiegu danych w sieci. Nowe prawo będzie obowiązywało we wszystkich państwach UE od 25 maja 2018 r. Poniżej krótkie omówienie wybranych instrumentów ochrony, które przewiduje Ogólne rozporządzenie.

Bądź na bieżąco z DZP