Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo w bizesie: Aktywa od zagrożonego upadłością

04.12.2015

Nowelizacja prawa upadłościowego przyniesie zmiany interesujące inwestorów, którzy rozważają zakup aktywów od firm zagrożonych upadłością. Oznaczają one nowe ryzyka i możliwości. Inwestor, który kupił aktywa od przedsiębiorcy w trudnej sytuacji, już dziś musi się liczyć z ryzykiem podważenia takiej transakcji (nowelizacja prawa upadłościowego wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.).

Uproszczony tryb podważania zakupów

Jeśli w ciągu roku od zakupu zostanie złożony wniosek o upadłość sprzedającego (i upadłość taka zostanie ogłoszona), zakup będzie z mocy prawa bezskuteczny, jeśli cena była rażąco niższa od wartości nabytych aktywów. Oznaczać to będzie, że zakupione mienie należy zwrócić do masy upadłości, a zapłaconą cenę odzyskać można zwykle tylko w postępowaniu upadłościowym, ustawiając się w kolejce wraz z innymi wierzycielami. Kiedy jednak cena jest „rażąco" niższa od wartości zakupionego mienia? Jeśli kupujący i syndyk nie osiągną porozumienia w tej kwestii, syndyk musi pozwać kupującego. Wówczas w zwykłym procesie sądowym zostaje wyjaśnione, czy rzeczywiście wystąpiła rażąca dysproporcja między świadczeniami stron. W takim procesie stronom przysługują pewne gwarancje procesowe (pełne postępowanie dowodowe, możliwość aktywnego udziału w sprawie, dopuszczalność apelacji, a nierzadko też skargi kasacyjnej).

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 4 grudnia 2015

Bądź na bieżąco z DZP