Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

NFZ szuka nieprawidłowości w ordynacji produktów leczniczych

25.11.2015

Refundacja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych jest procesem, w którym państwo uczestniczy w kosztach określonych terapii, aby zwiększyć ich dostępność dla pacjentów. W systemie refundacji dochodzi do bezpośredniego zaangażowania środków publicznych w realizację konkretnych celów zdrowotnych. W procesie tym uczestniczą również lekarze i farmaceuci, podejmujący decyzje o preskrypcji lub realizacji recepty na produktrefundowany.

Zasady finansowania konkretnego produktu leczniczego są określane w odpowiedniej decyzji administracyjnej, wydanej dla podmiotu ubiegającego się o objęcie produktu refundacji, a następnie publikowane w obwieszczeniu refundacyjnym ministra zdrowia, ogłaszanym raz na dwa miesiące.

Udział lekarzy i farmaceutów w procesie refundacyjnym podlega nadzorowi w celu zapewnienia prawidłowego wykorzystywania środków publicznych oraz zapobiegania jakimkolwiek naruszeniom w tym obszarze. Organy publiczne wykonują te funkcje m.in. poprzez badanie dokumentacji medycznej zgromadzonej u lekarzy czy w aptekach.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Puls Medycyny, 25 listopada 2015

Bądź na bieżąco z DZP