Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Sąd niweczy cele postępowania refundacyjnego

12.11.2015

Przewlekanie postępowania refundacyjnego, brak konieczności uzasadniania decyzji Komisji Ekonomicznej oraz ograniczenie możliwości zmiany wniosku w toku postępowania prowadzi do naruszenia zasady zaufania w odniesieniu do resortu zdrowia – mówi Szymon Łajszczak, Associate w Kancelarii Prawniczej Domański Zakrzewski Palinka.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało niedawno o wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie, który stwierdza między innymi, że uchwały Komisji Ekonomicznej dotyczące refundacji leków nie wymagają uzasadnienia. Czy ten wyrok stoi w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem?

Wskazany wyrok, choć został wydany przez sąd pierwszej instancji uprawomocnił się. Nie została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a w efekcie, pozostał on w obrocie prawnym, choć jego zgodność z przepisami budzić może istotne wątpliwości. Kluczowa kwestia brana pod uwagę w tej sprawie dotyczyła możliwości zmiany wniosku w toku postępowania refundacyjnego, a konkretnie zmiany proponowanych w jego toku przez firmę warunków cenowych. Firma składa we wniosku propozycję cenową oraz ewentualnie wskazuje instrument dzielenia ryzyka. Minister Zdrowia może się do tych propozycji przychylić, bądź je odrzucić, ale nie może warunków wydać decyzji obejmującej lek refundacją na warunkach innych niż wnioskowane.

Pełną treść artykułu znajdą Państwo na stronie https://www.termedia.pl/mz/Sad-niweczy-cele-postepowania-refundacyjnego,19692.html

Źródło: Menedżer Zdrowia, 12 listopada 2015

Bądź na bieżąco z DZP