Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Aptekarz łatwiej straci zezwolenie, a trudniej odzyska

14.07.2015

Autorzy:
Tomasz Kaczyński
Walery Arnaudow

Najnowsza nowelizacja prawa farmaceutycznego ma ograniczyć wywóz leków z kraju. Przy okazji zwiększy także obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców.

12 lipca 2015 r. weszła w życie najnowsza nowelizacja prawa farmaceutycznego. Zmiany wpłyną na funkcjonowanie hurtowni farmaceutycznych i aptek. Głównym celem wprowadzanej regulacji jest zlikwidowanie sytuacji, w której niekontrolowany eksport produktów leczniczych rzutuje na ograniczenie ich dostępności dla polskiego pacjenta. Cel ma być osiągnięty przez wprowadzenie nowych ograniczeń w zakresie obrotu, nałożenie na apteki i hurtownie nowych obowiązków informacyjnych oraz dookreślenie sankcji za naruszenie zasad obrotu produktami leczniczymi. Hurtownie będą miały obowiązek zgłaszania planów
sprzedaży poza terytorium Polski produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych znajdujących się w wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności. Wykaz ten będzie publikowany przez ministra zdrowia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, na podstawie informacji przekazanych przez głównego inspektora farmaceutycznego (GIF), a gromadzonych w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (dalej:
System), lub innych informacji dotyczących dostępności produktów leczniczych.

Pełna treść artykułu dostępna w załączonym pliku PDF.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 14 lipca 2015

Bądź na bieżąco z DZP