Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Czy ustawodawca udzielił radom kompetencji do różnicowania stawek za odbiór śmieci w systemie, który zacznie funkcjonować od początku lipca 2013 roku?

09.01.2013

Uchwała rady gminy może wskazać tylko jedną metodę określania podstawy stawki. W obecnym stanie prawnym nie jest zatem dopuszczalne łączenie dwóch lub więcej metod (stawka hybrydowa), np. połączenie stawki opartej na powierzchni lokalu i liczbie osób. Obecne brzmienie ustawy nie przesądza o dopuszczalności różnicowania stawek w ramach jednej wybranej metody. Dopuszczenie takiej możliwości z pewnością spełniłoby postulat większej sprawiedliwości opłaty, np. w przypadku wprowadzenia opłaty od powierzchni lokalu. Dotychczasowe stanowisko regionalnych izb obrachunkowych w kwestii możliwości zróżnicowania wysokości stawki od wielkości gospodarstwa domowego nie jest jednolite. W mojej ocenie punktem wyjścia dla oceny dopuszczalności różnicowania stawek w świetle aktualnego brzmienia ustawy jest wskazany powyżej nakaz stosowania jednej
metody określania stawki. Wnioski co do dopuszczalności różnicowania stawek będą zależne od analizowanej metody. Np. zróżnicowanie w przypadku metody opartej na gospodarstwie i wprowadzenie różnych stawek zależnych od wielkości gospodarstwa domowego jest, w moim przekonaniu, niezgodne z zakazem łączenia dwóch metod (połączeniem metody opartej na gospodarstwie domowym i liczbie mieszkańców).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 9 stycznia 2013
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

 

Bądź na bieżąco z DZP