Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Prawo upstrzone restrykcjami

09.02.2011

Autorzy:
Tomasz Kaczyński

MTF: Czy ktoś wie, jak powinien wyglądać system marż leków refundowanych, skoro nawet przedstawicie le Naczelnej Rady Aptekarskiej w tej kwestii nie mówią jednym głosem?

TOMASZ KACZYŃSKI: Jak będzie, o tym zadecydują posłowie w trakcie rozpoczętych właśnie prac nad tą ustawą. Faktem jest, że za sztywny mi cenami optują przede wszystkim właściciele małych aptek rodzinnych, którzy podchodzą z dużą rezerwą do wszelkich form promocji i stosowania tak zwanych nowoczesnych narzędzi marketingowych. W ich przekona niu z elastycznej marży korzystają głównie apteki sieciowe, które uzyskują z reguły większe rabaty. Obowią zuje prosta zależność: wyższe upusty dla tych, którzy zamawiają większe partie leków refundowanych. Zasadę tę można zmienić tylko wówczas, gdy z jednej strony usztywni się ceny i marże na każdym etapie obrotu, z drugiej zaś zakazane będzie stosowanie jakichkolwiek form wsparcia sprzedaży. Takie rozwiązanie zaproponowano właśnie w projekcie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Źródło: Medical Tribune, 9 lutego 2011
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP