Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Obecny status polskiego KPRU 2008-2012

17.03.2010

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Odrzucenie przez Komisję Europejską Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012 („KPRU 2008-2012”), a wcześniej wydanie przez Sąd Pierwszej Instancji wyroku stwierdzającego nieważność decyzji Komisji ograniczającej limit uprawnień w KPRU 2008-2012 spowodowało powstanie wielu wątpliwości dotyczących obecnego stanu prawnego związanego z funkcjonowaniem systemu handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. Celem artykułu jest dokonanie krótkiej analizy powstałej sytuacji.

Decyzja Komisji z 11 grudnia 2009 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji stwierdzający nieważność decyzji Komisji z marca 2007 r. spowodował konieczność ponownego odniesienia się przez nią do KPRU 2008–2012 złożonego przez Polskę w 2006 r. Ocena prawna zawarta w wyroku Sądu Pierwszej Instancji oznaczała, że obecnie Komisja mogła KPRU 2002–2012 w całości przyjąć albo w całości odrzucić. Komisja w decyzji z 11 grudnia 2009 r. odrzuciła w całości KPRU 2008-2012, stwierdzając jego niezgodność z kryteriami 1, 2, 3, 5, 6 i 12 załącznika III. do Dyrektywy 2003/87/WE, przede wszystkim zaś uznając, że całkowita liczba uprawnień jest większa niż liczba wynikająca z ocen rzeczywistego i przewidywanego postępu oraz potencjału rozwoju polskiego przemysłu.

Źródło: Przemysł Zarządzanie Środowisko, 1 (14)/2010
Całość artykułu dostępna w załączonym pliku PDF

Bądź na bieżąco z DZP