Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Obowiązuje nowe rozporządzenie

17.01.2011

Autorzy:
Daniel Chojnacki

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ("Rozporządzenie EIA") weszło w życie 15 listopada 2010 r. Rozporządzenie zawiera katalog przedsięwzięć, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zgody na realizację przedsięwzięcia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: UE - Fundusze Strukturalne, 12 (46)/2010

Bądź na bieżąco z DZP